PRIVACY REGLEMENT

World Cup Series hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers en bestelorders.

Wij zetten ons in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG.

WANNEER LEGGEN WIJ GEGEVENS VAN U VAST?

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief en uw bestanden stuurt voor de fotogalerie of als deze bedoelt zijn voor uitwerken van een te leveren dienst, zoals geplaatste orders op deze website.

WELKE GEGEVENS LEGGEN WIJ VAST?

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch of als je een profiel op onze webshop aanmaakt
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze webshop

HET GEBRUIK VAN COOKIES

World Cup Series houdt gegevens bij van het bezoek op de website door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren zodat u niet telkens opnieuw dezelfde informatie hoeft in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker en wordt een goede technische werking behouden. U kan zelf bepalen hoe er met cookies moet worden omgegaan. U kan uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

– Analyses om de dienstverlening te verbeteren.

– Het maken van een factuur.

– Het verzenden van de orders.

– Het controleren van betalingen.

– Het sturen van nieuwsbrieven wanneer u zich hierop heeft geabonneerd en het doen van specifieke aanbiedingen.
Hiervoor kunnen we gebruik maken van email, nieuwsbrief, facebook, instagram.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is World Cup Series gebonden en houdt zich aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Indien er (weer) ontwikkelingen daarin zijn, heeft World Cup Series het recht om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDE

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derde partijen. Wel werken wij uitsluitend samen met andere partijen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving.  Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

PAYMENT PROSESSORS

Wij maken gebruik van het platform van Mollie voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Om de dienstverlening verder te verbeteren behoudt Mollie zich het recht voor je gegevens te gebruiken en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening zijn alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens waarvoor zij derden inschakelen ook van toepassing. Jouw gegevens bewaart Mollie niet langer dan is toegestaan op grond van de wettelijke termijnen.

LOGISTIEKE VERZENDING VIA POSTNL EN DHL

Na het plaatsen van een bestelling bij World Cup Series maken we gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Wij delen daarvoor jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL of DHL. Alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken PostNL en DHL deze gegevens. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelen, zijn zij genoodzaakt jouw gegevens ter beschikking te stellen aan deze partijen.

BEWAARTERMIJN

World Cup Series bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet vereist.

BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

RECHTEN BETREFT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. U kunt op de site van Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Contactpersoon:
J.H.S. van der Sluis
Email: shoporder@worldcupseries.shop

Tel: 06 – 24 800 870

Als World Cup Series en jij als klant bij een geschil er samen niet komen, kun je contact opnemen met de Europese geschillencommissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/